Proje Hakkında

Hedefler

 

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı ve ECOLOG Enstitüsü tarafından yürütülen projenin amacı, çevre ve iklimi koruma olanakları ile çevre ve iklimi korumanın gerekliliği hakkında tüketiciyi yönlendirerek ve pratik bilgiler vererek tüketicinin bu konuda daha duyarlı hale getirilmesidir. Bunun yanısıra farklı kültürel geçmişler dikkate alınarak, sunulacak önerilerin farklı ihtiyaç ve ilgi alanları olan hedef kitleye göre belirlenmesi öngörülmektedir. Odak noktada ise yerleşim alanları (barınma), ulaşım ve beslenme yer almaktadır. Bunların dışında, yenilenebilir enerjilerin kullanımı kapsamında, evlerde yeşil enerji ile enerji tasarrufu sağlanacak, enerji tasarruflu inşaat ve yenileme önlemleri sunulacaktır. Ayrıca ulaşım ve beslenme ile ilgili çevre ve iklim dostu alternatifler hakkında bilgi verilecektir.

 

Faaliyetler 

 

Proje aşağıdaki temel yapı taşlarından oluşmaktadır:

  • „Günlük yaşamda çevre ve iklimi koruma“ ile ilgili, örneğin kültürel derneklerde, camilerde, Rus- Ortodoks ve Musevi cemaatlerinde toplantı ve tartışmalar
  • Günlük hayatta çevre ve iklimi korumaya yönelik iki dilli broşür ve diğer bilgi materyali
  • Dini toplulukların çevre ve iklimi korumaya yönelik hassasiyetini artırmak için, ulusal ve bölgesel etkinlikler.
  • İklim değişikliği, çevre ve iklimi koruma üzerine, barınma, beslenme ve ulaşım alanlarında Türkçe ve Rusça yayın yapan medya kuruluşları için basın bültenleri 

 

Proje, göçmen, doğa ve çevre örgütlerinin çatı kuruluşlarının temsilcilerinin dahil olacağı bir danışma kurulunun yanı sıra Türk-ve Rusça konuşan topluluklar üzerinde etkili olan kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.

 

Proje süresi

 

Mayıs 2012 - Ocak 2015

 

Proje tarafıdan yürütülmektedir:

 

ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung

Dr. Silke Kleinhückelkotten (Gesamtprojektleitung)

Nieschlagstraße 26

30449 Hannover

Tel.: 0511-473915-13

E-Mail: silke.kleinhueckelkotten(at)ecolog-institut.de

Internet: www.ecolog-institut.de

 

Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung

Caner Aver

Altendorfer Straße 3

45127 Essen

Tel.: 0201-3198-112

E-Mail: aver(at)zfti.de

Internet: www.zfti.de

 

 

Proje partnerleri kadın-erkek eşitliğine duyarlı iletişim konusunda tarafından desteklenmektedirler:

 

G.e.S.S. - Büro für Gender, Sustainability and Science

Dr. Christine Katz

Mühlenkamp 3

21337 Lüneburg

Tel.: 04131-403393