İklimi Korumak. Bizim Elimizde.

 

Gelecek için çevre ve iklimi korumak tüm vatandaşların katkı sağlayabileceği ve katkıda bulunması gereken önemli bir görevdir. Genellikle, günlük yaşamda enerjiden nasıl tasarruf edilebileceği ve bununla birlikte dikkatli enerji kullanımı ile ne kadar maddi tasarruf sağlanabileceği bilinci eksiktir.

 

„Çevreyi ve İklimi Korumak. Bizim Elimizde.“ Projesinin temelini, çevre ve iklimi korumak için hedef kitle olan Türk ve eski Sovyetler Birliği kökenli tüketiciler ile iletişim oluşturmaktadır. Deneyimler, şimdiye kadar bu kitlenin büyük bir kısmına, çevre ve iklimi koruma konusunda çoğunluk için hazırlanan bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ulaşılamadığını göstermektedir. [Devam]

Klimaschutz. In unserer Hand.

 

Klimaschutz ist eine wichtige Zukunftsaufgabe, zu der alle Bürgerinnen und Bürger beitragen können und müssen. Oftmals fehlt jedoch das Wissen, wie im Alltag Energie eingespart werden kann, und es ist häufig nicht bekannt, wie viel Geld sich durch einen sorgsamen Umgang mit Energie sparen lässt.

 

Im Mittelpunkt des Projekts 'Klimaschutz. In unserer Hand.' (KliMig) stand die zielgruppengerechte Kommunikation zum Klimaschutz für Verbraucherinnen und Verbraucher mit Wurzeln in der Türkei oder der ehemaligen Sowjetunion. Erfahrungen zeigen, dass ein großer Teil von ihnen bisher kaum mit den auf die Mehrheitsgesellschaft ausgerichteten Informations-, Bildungs- und Beratungsangeboten zum Klimaschutz erreicht wird. [Weiter]

Защита климата. В наших руках.

 

Защита климата – важная задача будущего, вклад в которую могут и должны внести все жители Германии. Однако часто многим не хватает знаний о способах достижения этой цели: например, совершенно неизвестно, как и сколько средств можно сэкономить за счет ежедневного бережного обращения с энергетическими ресурсами.

 

В центре внимания проекта „Защита климата. В наших руках“ находится коммуникация, ориентированная на целевую группу потребителей - выходцев из Турции и бывшего Советского Союза. Опыт показывает, что многие из них фактически остаются неохваченными информационными, консультационными и образовательными предложениями, ориентированными на большую часть общества. [дальше]